Hiermee zetten we u op voorsprong

 

Facilitaire bedrijfsvoering 

 1. Van facilitaire dienst naar regie-organisatie
 2. In control komen op de exploitatiekosten en besparen
 3. Gastvrijheid (meer service tegen lagere kosten)
 4. Flexihele werkplekconcepten implementeren
 5. Contractbeheer opzetten

 

 Informatie management

 1. Zaakgericht werken (voorbereiden, projektleiding, nazorg)
 2. DIV-medewerkers in positie brengen voor de toekomst
 3. Documentaire informatievoorziening op orde brengen
 4. Informatisering (de aansluiting tussen data en IT realiseren)
 5. Informatiebeheer (toegankelijkheid op lange termijn)

 

Inkoop

 1. Tijdelijk vervangen van uw inkoper
 2. Inkoopbeleid opstellen en implementeren
 3. Inkoopprocessen optimaliseren
 4. Inkopers en bestellers opleiden
 5. Bestuurlijke ondersteuning bij complexe inkooptrajecten

Financiële bedrijfsvoering

 1. Inrichten van de sturing; grip op beleid en geld
 2. Invlechten van de effecten van de decentralisaties (sociaal domein)
 3. Centrale control in positie brengen
 4. Financiële basis op orde brengen
 5. Doorontwikkelen naar bedrijfscontrol


In-company trainingen

 1. Gastgericht werken voor facilitaire medewerkers
 2. Gastvrijheid voor receptie en servicedesk-medewerker
 3. Financieel management voor niet financiële managers
 4. Voor het eerst werken in een projekt
 5. Mystery-guest onderzoek

 

OPTiMUM verzorgt uitsluitend in-company trainingen. Iedere training wordt na een uitgebreide intake als maatwerk voorbereid. Daardoor kunnen wij een blijvend effect garanderen.