Interimmanagement

 

Waarom een interimmer of specialist?

 

Tijdelijk extra capaciteit

 

Tijdelijk extra deskundigheid 

 

Geen rapporten om te imponeren maar echte oplossingen

 

Gegarandeerde projectresultaten

 

Risicodragende implementatietrajecten

 

Bewezen resultaten en ruim 70% vervolgopdrachten

 

 

Facilitair, huisvesting en inkoop

 1. Van facilitaire dienst naar regie-organisatie
 2. Exploitatiekosten verlagen
 3. Professionaliseren inkoop
 4. Plaats- en tijdonafhankelijk werken (ontwikkelen en invoeren)
 5. Huisvestingstrategie
 6. Arbo / risico-inventarisatie en evaluaties (inclusief trainingen)

 

Financiële bedrijfsvoering

 1. Inrichten van de sturing; grip op beleid en geld
 2. Invlechten van de effecten van de decentralisaties (sociaal domein)
 3. Centrale control in positie brengen
 4. Financiële basis op orde brengen
 5. Doorontwikkelen naar bedrijfscontrol

  

Implementatie specialisten

 1. Vastgelopen trajecten vlot trekken
 2. Samenwerkingsproblemen oplossen
 3. Structuur aanbrengen en volgende stap zetten
 4. Projectfinancien op orde brengen
 5. Ondersteunen van de eigen projectleider of projectteam