Provincie Overijssel en HNW

Verbeteren, besparen, ontzorgen

De logica van het regie-model

Meer kansen voor lokalo's (inkoop)