Voltooide opdrachten

Een selectie uit onze opdrachten

 • Businesscases opstellen voor bedrijfsvoering
 • Bedrijfsvoering inrichten (structuur, interne positie en bezetting)
 • Controlfunctie optimaal positioneren
 • Dienstverleningsconcept ontwikkelen en implementeren
 • Documentaire informatievoorziening (DIV) op orde brengen
 • Documentstromen digitaliseren (zaakgericht werken)
 • Doorontwikkelen van control naar businesscontrol
 • Facilitaire bedrijfsvoering op orde brengen en besparen
 • Facilitaire diensten risicodragend exploiteren
 • Facilitaire fusies en samenwerking begeleiden
 • Facilitaire inkoop inrichten
 • Facilitaire strategie-ontwikkeling
 • Financiële bedrijfsvoering op orde brengen
 • Herinrichten van processen als gevolg van de decentralisaties
 • Haalbaarheidsonderzoek huisvesting
 • Hospitality implementeren (voorbereiden, trainen, invoeren en nazorg)
 • Huisvestingsstrategie en exploitatie-effecten uitwerken
 • Informatiebehoefte afstemmen op de bedrijfsprocessen
 • Inkoopbesparingen realiseren
 • Inkooporganisatie optimaliseren
 • Inkoop contract- en leveranciersmanagement inrichten
 • Inrichten van de sturing; meer grip op beleid en geld
 • Integraal facilitair management invoeren en beheren
 • Nieuwe werken (haalbaarheidsonderzoek, projectleiding en nazorg)
 • Regiemodel invoeren (ontwerp, trainen en invoeren)
 • Shared service center (haalbaarheidsonderzoek, opstarten en inrichten)
 • Samenwerkingsproblemen oplossen
 • Servicedesk inrichten (voorbereiden, projectleiding, trainen en nazorg)
 • Strategische visie-ontwikkeling
 • Vastgoedbeheer vanaf de basis inrichten
 • Zaakgericht werken (voorbereiden, projectleiding, trainen en nazorg)

Interim- en adviesfuncties

 • Adjunct-directeur bedrijfsvoering
 • Adviseur bedrijfsvoering
 • Adviseur huisvesting
 • Adviseur 'Het Nieuwe Werken'
 • Adviseur inkoop en aanbesteden
 • Adviseur regionale samenwerking
 • Concerncontroller
 • Directeur facilitair bedrijf
 • Directeur financiën
 • Dienstcontroller
 • Facilitair manager
 • Informatiemanager
 • Inkoopadviseur
 • Inkoopcoördinator
 • Kwartiermaker shared service center
 • Kwartiermaker dienstverlening
 • Lid bouwteam (gemeente, provincie, onderwijs)
 • Manager bedrijfsvoering
 • Manager facilitair bedrijf
 • Manager facilitaire dienstverlening
 • Manager interne en externe dienstverlening 
 • Manager shared service center
 • Relatiebeheerder
 • Teamleider documentaire informatievoorziening
 • Teamleider facilitaire dienstverlening

 

Projectleiding

 • Projectleider aanbesteding FMIS
 • Projectleider basisregistratie grootschalige topografie
 • Projectleider dienstverlening
 • Projectleider huisvesting
 • Projectleider 'Het Nieuwe Werken'
 • Projectleider inrichting serviceplein
 • Projectleider inrichten shared service center
 • Projectleider informatiemanagement
 • Projectleider informatievoorziening
 • Projectleider opzetten en inrichten servicedesk
 • Projectleider tijdelijke huisvesting
 • Projectleider zaakgericht werken