Ambitie en organisatie in evenwicht

Waarmee kunnen we helpen?

 

  • Sparren over een nieuwe werkomgeving die past bij uw organisatie en cultuur

  • Visie en uitgangspunten ontwikkelen voor een heldere besluitvorming

  • Werkplekconcepten AGW, POWer of hybride (kantoor en thuis) uitwerken en implementeren

  • Draagvlak creëren door presentaties, teamgesprekken en inspiratiebezoeken

  • Investerings- en exploitatiebegroting aanpassen op de nieuwe werkomgeving

  • Leidinggevenden en medewerkers begeleiden in de nieuwe manier van werken 

 

Wij kunnen deze opdrachten voor u uitvoeren als projectleider, interimmanager of adviseur.