Al 20 jaar de vetrouwde partner van managers in gemeenten, onderwijs en zorginstellingen

 

'Optimum': een onder de gegeven omstandigheden maximaal resultaat. (Wikipedia)

 

 

 

Bert Schuthof  MFM

(directeur)

M: 06 250 72 894