Ambitie en organisatie in evenwicht

Waarmee kunnen we helpen?

 

  • Sparren over nut en noodzaak en de effecten van de voorgenomen verandering

  • Visie en uitgangspunten ontwikkelen voor een inspirerende werkomgeving

  • Werkplekconcepten (HNW, AGW en POWer) uitwerken en implementeren

  • Exploitatiebegroting aanpassen op de nieuwe werkomgeving

  • Leidinggevenden en medewerkers begeleiden in de nieuwe manier van werken 

 

Wij kunnen deze opdrachten voor u uitvoeren als projectleider, interimmanager of adviseur.