recente & lopende  opdrachten

Doorontwikkelen afdeling Facilitair, Services en Huisvesting

De facilitaire dienstverlening, services en huisvesting (120 locaties) waren ondergebracht binnen de afdeling FSH. De afdeling was onvoldoende betrokken bij strategische huisvestingskeuzes en complexe projecten om optimaal te kunnen adviseren en sturen.…
Verder lezen

Herinrichten afdeling facilitaire zaken

De gemeente Almere had dringend behoefte aan tijdelijke aansturing van de afdeling Facilitaire Zaken, een afdeling die door een slechte aansturing minder goed functioneerde met medewerkers die zich niet gezien en gehoord voelden.  In zes maanden tijd is…
Verder lezen

Implementeren nieuwe werkomgeving provinciehuis

De provincie Overijssel greep de renovatie van het provinciehuis aan om ook een nieuw werkplekconcept te introduceren onder de werknaam TOOL (the other office life). EDO (elektronisch document Overijssel) was de werknaam voor het digitaliseren van de…
Verder lezen

Professionaliseren facilitaire bedrijfsvoering en dienstverlening

Het Trimbos-instituut is een wetenschappelijk kennisinstituut voor mentale gezondheid, alcohol, tabak en drugs. De facilitaire dienstverlening was te ver afgedreven van het primaire proces om de onderzoeksprojecten ongestoord te laten verlopen.  Als…
Verder lezen

Doorontwikkelen werkomgeving provinciehuis

De provincie Drenthe gaf als opdracht het huidige werkplekconcept verder te ontwikkelen om opgave gericht werken beter te faciliteren. Een belangrijk aspect was het vormgeven van de noodzakelijke gedragsverandering. Door het toepassen van social design…
Verder lezen

Inrichten facilitaire dienstverlening nieuwe stadsdeelkantoren

De gemeente Amsterdam had gekozen voor het bouwen van twee nieuwe stadsdeelkantoren en in te richten volgens de principes van Het Nieuwe Werken.  Als projectleider Facility Management was ik nauw betrokken bij de keuzes, financiële consequenties en…
Verder lezen

Optimaliseren bedrijfsvoering huisvesting & facilities

Het Horizon College heeft gekozen voor een centraal gestuurde afdeling Huisvesting & Facilities die de dienstverlening verzorgt voor de vier locaties.  Samen met het team heb ik het 'Reisplan H&F' geschreven gericht op de doorontwikkeling naar…
Verder lezen

Doorontwikkelen werkplekconcept stadhuis

De gemeente Oldenzaal vond de werkplekken voor de ruim 300 medewerkers niet meer passen bij de dienstverlening die ze aan haar bewoners en bedrijven wil bieden.  De traditionele cellenstructuur belemmerde de communicatie en vindbaarheid. Ook het…
Verder lezen

Professionaliseren ondersteunende diensten

Onderwijsgroep Noord constateerde dat de versnipperde dienstverlening een belemmering was voor een ongestoord onderwijsproces. De klanttevredenheid op de 23 locaties nam snel af en de roep om ‘het zelf te doen’ nam toe.  Het herstellen van de…
Verder lezen

Inrichten Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Voor dit langlopende traject zijn we als projectmanager betrokken geweest van gunning, via implementatie tot de uiteindelijke oplevering. Samen met de ketenpartijen is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) ingericht.  Daarbij is de afdeling…
Verder lezen

Implementeren Omgevingswet

Als implementatiecoach zijn we vanaf de start betrokken geweest bij het invoeren van de Omgevingswet per 1-1-2024. De nadruk lag op het implementeren van nieuwe werkwijzen en de dienstverlening in de regio’s, samen met gemeentelijke programmamanagers…
Verder lezen