Terug naar Cases
Case

Doorontwikkelen werkomgeving provinciehuis

De provincie Drenthe heeft gekozen voor een doorontwikkeling van het huidige concept en niet voor een totale herinrichting. Als adviseur ben ik betrokken bij het ontwikkelen van het werkplekconcept en hoe noodzakelijke gedragsverandering vorm kan krijgen.

Uit de analyse van het huidige concept kwam een aantal eisen naar voren zoals voldoende privacy, het oplossen van geluidsoverlast, voldoende variatie in werkplekken bieden, voorkomen dat impopulaire werkplekken leeg blijven, spaarzaam met fun-elementen, een meer open structuur en het voortzetten van de integratie van samen werken, projectmatig en individueel werken.

Ongeveer de helft van de medewerkers werkt regelmatig aan projecten. Zij gebruiken naast de projectruimten ook de open werkplekken, concentratieplekken en aanlandplekken. Een ander deel heeft repeterend werk en zal sporadisch gebruik maken van de verschillende werkplektypen. Tenslotte is er nog een groep medewerkers die gebruik maakt van de verschillende werkplektypen maar niet van de projectruimten.

Belangrijk uitgangspunt van de projectgroep is het instandhouden van de nieuwe werkomgeving. Vaak worden allerlei regels bedacht maar omdat die niet altijd worden gevolgd, volgen medewerkers cursussen om elkaar te leren corrigeren op gedrag. In de praktijk is dat effect vaak erg klein en de handhaving lastig. Om die reden is gekozen voor het toepassen van social design, waarbij het ontwerpen van een nieuwe situatie bijna als vanzelf een gedragsverandering oproept.

Foto: provincie Drenthe
Looptijdfebruari 2019 - heden (uitvoering vertraagd door Covid-19)
ProjectomschrijvingOpstellen van een wenkend perspectief om opgave gericht werken optimaal te faciliteren
Onze rolAdviseur en sparringpartner
Uitgevoerd doorBert Schuthof
OpdrachtgeverProvincie Drenthe

Referentie

Wij brengen u graag in contact met onze opdrachtgever om uit eerste hand te horen over onze werkwijze en resultaten.