Terug naar Cases
Case

Doorontwikkelen werkplekconcept stadhuis

De gemeente Oldenzaal vond de werkplekken voor de ruim 300 medewerkers niet meer passen bij de dienstverlening die ze aan haar bewoners en bedrijven wil bieden. 

De traditionele cellenstructuur belemmerde de communicatie en vindbaarheid. Ook het behouden van het imago als aantrekkelijke werkgever was een belangrijk gegeven.

Met alle afdelingen en teams zijn inspiratiesessies gehouden en zijn de bezettingsgraden en de werksoorten in kaart gebracht. Veel aandacht is besteed aan de betrokkenheid van de medewerkers en de specifieke werksoorten per team en het faciliteren van het hybride werken

Dat is daarna uitgewerkt in aantallen en typen werkplekken per afdeling en team. De eindrapportage is door bestuur, management, medewerkers en OR geaccordeerd en leidend voor de uitvoeringsfase.

Stadhuis Oldenzaal
Looptijdfebruari 2021 - februari 2022
ProjectomschrijvingDoorontwikkelen werkplekconcept stadhuis
Onze rolAdviseur en uitwerken werkplekconcept
Uitgevoerd doorBert Schuthof
OpdrachtgeverGemeente Oldenzaal

Referentie

Wij brengen u graag in contact met onze opdrachtgever om uit eerste hand te horen over onze werkwijze en resultaten.