Terug naar Cases
Case

Implementeren gastvrijheids- en voedingsconcept

Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) heeft in 2020 een nieuwe visie op voeding vastgesteld die vraagt om nog meer aandacht voor de bewoner. Zo ontstond de vraag naar een gastvrijheidsconcept die leidend is voor de houding en gedrag van medewerkers.
 
Met een gedeeld streefbeeld als uitgangspunt, is een gastvrijheidsconcept ontstaat die past bij de cultuur van ZONL. Om die verandering te faciliteren is vanuit een kennisinventarisatie een meerjarig ontwikkelplan opgesteld en zijn de leidinggevenden getraind in sturing die past bij gastvrijheid. In combinatie met gedeeltelijk vers koken in het hybride model, sluit de organisatie beter aan op de bewoner. Na een succesvolle pilot begeleiden we nu de overige locaties waarbij de specifieke cultuur van die locatie, het uitgangspunt is.
 
Tot nu toe hebben we de volgende resultaten behaald:
·      Het team krijgt een 8,5 op gastvrijheid van de bewoners.
·      Gemotiveerd team door persoonlijke ontwikkeling.
·      Gunstige financiële resultaten door hybride koken.
·      Gastvrijheid die écht past per locatie.
·      Verbeterde positionering van het cateringteam.
·      Verbeterde samenwerking door training in feedback.

ZONL Markehof
LooptijdNovember 2020 - heden
ProjectomschrijvingOntwikkelen en implementeren van het gastvrijheid- en voedingsconcept
Onze rolAdviseur
Uitgevoerd doorRobert Schuthof
OpdrachtgeverZorggroep Oude en Nieuwe Land

Referentie 

Rob van Kooten

Hoofd facilitair

Wij brengen u graag in contact met Rob. Hij kan u meer vertellen over de aanpak en de resultaten.