Terug naar Cases
Case

Implementeren Omgevingswet

Als implementatiecoach zijn we vanaf de start betrokken geweest bij het invoeren van de Omgevingswet per 1-1-2024. De nadruk lag op het implementeren van nieuwe werkwijzen en de dienstverlening in de regio’s, samen met gemeentelijke programmamanagers en projectleiders.

In het verlengde hiervan worden nu nog de managers en bestuurders ondesteund om de invoering van de Omgevingswet te bevorderen.

Looptijd2019 - heden
ProjectomschrijvingOndersteunen gemeenten en andere organisaties bij de implementatie van de Omgevingswet per 1-1-2024
Onze rolImplementatiecoach
Uitgevoerd doorHenk Ferkranus
OpdrachtgeverMinisterie van Binnenlandse Zaken

Referentie

Wij brengen u graag in contact met onze opdrachtgever om uit eerste hand te horen over onze werkwijze en resultaten.