Terug naar Cases
Case

Implementatie omgevingswet

Als implementatiecoach ondersteun ik gemeenten e.a. bij het invoeren van de Omgevingswet. Ook zorg ik voor de implementatie van nieuwe werkwijzen, nieuwe kerninstrumenten en de dienstverlening. De afstemming in de regio’s is vooral met de gemeentelijke programmamanagers en projectleiders.

Ook ben ik de verbindende schakel naar specialisten in de programmaorganisatie. In de fase waarin het programma zich nu bevindt, is specifieke expertmatige kennis van VTH, planvorming en DSO gewenst. Daarbij zorg ik ook voor de ondersteuning van managers en bestuurders om de invoering van de Omgevingswet te bevorderen.

De ondersteuning is programmatisch opgezet waarbij de vraag vanuit de regio input voor de programmering vormt en vervolgens voor de planning van de koepels, het ministerie en het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Looptijd2019 - heden
ProjectomschrijvingOndersteunen gemeenten en overige organisaties bij de implementatie van de Omgevingswet per 1-1-2023
Onze rolImplementatiecoach
Uitgevoerd doorHenk Ferkranus
OpdrachtgeverMinisterie van Binnenlandse Zaken

Referentie

Wij brengen u graag in contact met onze opdrachtgever om uit eerste hand te horen over onze werkwijze en resultaten.