Terug naar Cases
Case

Inrichting FM nieuwbouw stadsdeelkantoren

De gemeente Amsterdam had gekozen voor het bouwen van twee nieuwe stadsdeelkantoren en in te richten volgens de principes van Het Nieuwe Werken. 

Als projectleider Facility Management was ik nauw betrokken bij de keuzes, financiële consequenties en aanbestedingstrajecten voor ruimte-indeling, beveiliging, meubilair en overige inrichtingselementen, catering, ict-voorzieningen etc. en het vertalen van die keuzes naar aannemers en (interieur)architecten, maar ook naar adviezen voor de toekomstige werkprocessen en -procedures.

Bij dit alles was afstemming met bestuur (overall-planning, financiën), directie (beleidskeuzes, inzet medewerkers) en medewerkers (wie doet wat en wanneer) essentieel voor draagvlak en implementatie.

De uiteindelijke verhuizingen vonden vlak na elkaar plaats, waarna ik nog enige tijd bezig ben geweest met het afhandelen van restpunten in de inrichting.

Foto: Archief Amsterdam
Looptijd December 2006 – Juli 2010
Projectomschrijving Implementeren facilitaire onderdelen voor twee nieuwe stadsdeelkantoren
Onze rol Projectleider
Uitgevoerd door Jan Engberts
Opdrachtgever Gemeente Amsterdam

Referentie

Wij brengen u graag in contact met onze opdrachtgever om uit eerste hand te horen over onze werkwijze en resultaten.