Terug naar Cases
Case

Opstellen gastvrijheidsconcept en inrichten servicepunt studenten en medewerkers

Het Horizon college in Alkmaar had de ambitie haar dienstverlening te bundelen in een one-stop-shopping model. Vanuit deze gedachte heb ik de samenvoeging van de verschillende onderdelen begeleidt. De basis hiervoor was het gastvrijheidsconcept, geschreven vanuit een gedeeld streefbeeld van management en medewerkers.

Om vanuit het servicepunt een uniforme uitstraling te krijgen, is een PVE geschreven voor een servicepunt die de gewenste gastvrijheid ondersteunt. Daarna is het servicepunt ingericht en opgeleverd. Deze nieuwe omgeving vroeg ook om een nieuwe uitstraling van de medewerkers. Als projectleider heb ik samen de projectgroep het PVE voor de bedrijfskleding geschreven en de daarop volgende aanbesteding voorbereid.

Horizon college Alkmaar
LooptijdNovember 2020 – December 2021
ProjectomschrijvingVerbeteren van de gastvrijheid en inrichten van een servicepunt
Onze rolProjectleider
Uitgevoerd doorRobert Schuthof
OpdrachtgeverHorizon College Alkmaar

Referentie

Jeremy Ruiter

Locatiemanager dienstverlening

In de transitie van de Bedrijfsvoering binnen ons ROC Horizon College heeft Robert een grote rol gespeeld bij het tot stand brengen van één Servicepunt voor alle locaties en in het voortraject hoe we daar zijn gekomen. Daarbij heeft hij de lead genomen om samen met het team, een mooi gastvrijheidsconcept neer te leggen. Zijn kracht zit wat mij betreft in het meedenken, de mensen meenemen maar ook in het structuur bieden en het concreet maken.


Robert, ik wil je hartelijk danken en we komen elkaar vast nog weer tegen in het facilitaire werkveld!