Terug naar Cases
Case

Optimaliseren bedrijfsvoering huisvesting & facilities

Het Horizon College heeft gekozen voor een centraal gestuurde afdeling Huisvesting & Facilities die de dienstverlening verzorgt voor de vier locaties. 

Samen met het team heb ik het 'Reisplan H&F' geschreven gericht op de doorontwikkeling naar het regiemodel en het opheffen van de versnipperde dienstverlening. Vervolgens zijn het takenpakket, de formatie en de benodigde competenties op elkaar afgestemd en ontstane vacatures ingevuld.

Alle vraagstukken rond vastgoed zijn in kaart gebracht en opgelost en zijn pilots gestart voor nieuwe werkomgevingen. Tenslotte zijn de investerings- en exploitatiebegroting aangepast op de nieuwe situatie.

Daarmee heeft de nieuwe manager H&F een solide basis voor de dagelijkse dienstverlening aan alle locaties met ca. 12.000 studenten en 1.300 medewerkers.

Horizon college Heerhugowaard
Looptijdseptember 2020 – februari 2022
ProjectomschrijvingOptimaliseren dienstverlening en herinrichten afdeling H&F
Onze rolInterim manager
Uitgevoerd doorBert Schuthof
OpdrachtgeverHorizon College Alkmaar

Referentie

Mirjam Bijnsdorp

Directeur bedrijfsvoering

De Bedrijfsvoering werd omgevormd naar een veel meer klant- en proces georiënteerde organisatie. In de transitie vroeg ik van alle managers om ‘de winkel open te houden tijdens de verbouwing’. Het werk van Bert heeft geresulteerd in een heldere visie op H&F en de vertaling naar de kerntaak, de producten en diensten en de benodigde bemensing. Dit heeft hij vervolgens samen met het team geïmplementeerd en met de interne klanten.

In dat proces heb ik Bert leren kennen als een zeer ervaren, deskundige, betrouwbare en transparante manager met veel kennis op het brede terrein van bedrijfsvoering. Hij was voor mij altijd beschikbaar om te sparren en ik heb hem als zeer betrouwbaar ervaren in de zin van afspraak is afspraak, maar ook omdat wat ik deelde tussen ons bleef.