Terug naar Cases
Case

Professionaliseren facilitaire bedrijfsvoering en dienstverlening

Het Trimbos-instituut is een wetenschappelijk kennisinstituut voor mentale gezondheid, alcohol, tabak en drugs. De facilitaire dienstverlening was te ver afgedreven van het primaire proces om de onderzoeksprojecten ongestoord te laten verlopen. 

Als eerste is rust en structuur aangebracht om te zorgen voor een goede dagelijkse basis dienstverlening. Daarna zijn de processen opnieuw ingericht en zijn alle contracten met exteren partijen opnieuw afgesloten. Daarin is gekeken naar maximale efficiency, kostenbesparing en kwaliteitsverbetering. Veel contracten zijn opnieuw afgesloten of aanbesteed.

Het facilitaire team bestaat uit zeer gemotiveerde en betrokken medewerkers. Zij hebben hun kennis opgefrist en een belangrijke rol gespeeld in de professionalisering van de dienstverlening.

Het resultaat is een structurele besparing op de exploitatiekosten een werkomgeving die aansluit bij de wensen van de onderzoekers en een professionele dienstverlening vanuit de hospitality gedachte. 

Servicedesk
Looptijdjanuari 2014 - oktober 2016
ProjectomschrijvingFacilitaire dienstverlening weer laten aansluiten op het primaire proces
Onze rolInterim manager
Uitgevoerd doorBert Schuthof
OpdrachtgeverTrimbos-instituut

Referentie

Patricia Geradts

Lid raad van bestuur

Wij werken al jarenlang samen met OPTiMUM. In eerste instantie voor het trainen van onze facilitaire medewerkers. Bert weet het optimale uit de medewerkers te halen door zijn aandacht voor het individu en het op de juiste wijze overbrengen van de hospitality-gedachte.

Hij treedt niet op de voorgrond maar brengt verandering teweeg door consciëntieus aan de afgesproken doelen te werken. Ook hecht hij veel waarde aan een langdurige relatie en investeert daar merkbaar in. Dit prevaleert boven zakelijke doelstellingen en Integriteit wordt met een hoofdletter geschreven.