Terug naar Cases
Case

Inrichten Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Voor dit langlopende traject zijn we als projectmanager betrokken geweest van gunning, via implementatie tot de uiteindelijke oplevering. Samen met de ketenpartijen is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) ingericht. 

Daarbij is de afdeling Productie (20 medewerkers) opgezet waar de controles op de aangeleverde bestanden wordt uitgevoerd. Namens SVB-BGT was de projectmanager vertegenwoordigt in stuurgroepen, gebruikersgroepen en het leveranciersoverleg.

Als transitieregisseur was de projectmanager eindverantwoordelijk voor de realisatie van de BGT in Noord-Holland en Utrecht.

Looptijd2013 - 2019
ProjectomschrijvingProjectmanagement Basisregistratie Grootschalige Topografie
Onze rolProjectmanager
Uitgevoerd doorHenk Ferkranus
OpdrachtgeverStichting SVB-BGT

Referentie

Jan Bruin

Projectdirecteur

Henk heeft als projectmanager een cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling van de Basisregistratie Grootschalige Topografie. Hij was verantwoordelijk voor de realisatie van het Bravo-portaal, waar alle bronhouders hun data indienen. Het bijzondere aan deze klus was, dat dit portaal niet op zichzelf stond maar onderdeel was van een keten. Een keten van systemen bij de 418 bronhouders en de Landelijke Voorziening BGT bij het Kadaster. De implementatie van deze keten kan als zeer geslaagd worden beschouwd.

Naast de basisfunctionaliteit heeft Henk de ontwikkelingen van de systemen in de keten op elkaar afgestemd. Dat is uitstekend verlopen dankzij zijn veranderkundige inzichten en vaardigheden. Hij wist de leveranciers van software bij bronhouders en het Kadaster, aan zich te binden, zodat er een uitstekende samenwerking ontstond zonder papieren rompslomp. Het resultaat mag er zijn: Dagelijks worden 40.000 mutaties probleemloos verwerkt.