Terug naar Cases
Case

Implementeren nieuwe werkomgeving provinciehuis

De provincie Overijssel greep de renovatie van het provinciehuis aan om ook een nieuw werkplekconcept te introduceren onder de werknaam TOOL (the other office life). EDO (elektronisch document Overijssel) was de werknaam voor het digitaliseren van de documentenstroom. Overigens heeft het gebruik van werknamen enorm geholpen in de communicatie rond dit meerjarig project.
 
Ik heb mee mogen bouwen aan het concept van de nieuwe persoonsongebonden werkomgeving. Het aantal werkplekken ging van ruim 900 naar 700 en het kantoortuinconcept werd ingeruild voor een moderne werkomgeving.
 
Om een optimaal gebruik mogelijk te maken zijn alle facilitaire processen aangepast op de nieuwe werkomgeving en de nieuwe manier van werken.
 
Het is alweer even geleden, maar vermeldenswaardig omdat de werkomgeving na zoveel jaar nog vrijwel ongewijzigd is.

Looptijd3 jaar
ProjectomschrijvingMede ontwerpen van de nieuwe werkomgeving. Verantwoordelijk voor procesaanpassingen en het ondersteunen van teamleiders en medewerkers in de nieuwe manier van werken.
Onze rolHoofd eenheid Facilitaire Dienstverlening
Uitgevoerd doorBert Schuthof
OpdrachtgeverProvincie Overijssel

REFERENTIE

MT provincie Overijssel

Als interimmanager van de eenheid Facilitaire Dienstverlening en lid van de stuurgroep Bouw heeft Bert een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van ons nieuwe werkplekconcept.

Vanuit zijn visie op dienstverlening weet hij mensen warm te krijgen voor zijn opvattingen en de verandering. Hij kan op tal van terreinen vooraf de implementatie-effecten duiden.

FD is een gevarieerde groep die toch als eenheid overkomt en dat is ongetwijfeld het resultaat van zijn manier van sturing.