SLeutel tot betrokkenheid

Personeelstekort is in elke sector een grote zorg. Maar hoe trek je de juiste mensen aan en hoe houd je ze vast?

Ons model voor retentiemanagement richt zich op het verhogen van de betrokkenheid van medewerkers. Dat is de basis om mensen te vinden die langer blijven en die écht passen bij de organisatie.

Betrokkenheid beïnvloeden

Maar hoe beïnvloeden we de betrokkenheid? Uit eigen onderzoek is gebleken dat het gaat om vier factoren. We noemen ze de 'sleutels tot betrokkenheid’. Het zijn de knoppen om aan te draaien, als je de betrokkenheid wilt verhogen en het verloop wilt verlagen.

Door aan deze knoppen te draaien wordt de binding die medewerkers voelen met de organisatie groter. Daarmee wordt de drempel om voor een andere organisatie te werken hoger.

Onze aanpak onderscheidt zich door het leggen van de verbinding tussen de organisatie doelen en de verwachtingen en inzichten van uw medewerkers. 

Onze aanpak

Door strategie en verwachtingen aan elkaar te koppelen, leggen we de vinger écht op de zere plek en dat is het vertrekpunt voor onze aanpak. Vervolgens gaan we in gesprek met HRM en met de medewerkers. Door deze inzichten met elkaar te verbinden leveren we zowel strategische adviezen als praktische oplossingen waar u morgen mee aan de slag kunt.

In de gesprekken geven we invulling aan de ambitie op het gebied van werving, inwerktraject, ontwikkeling en sturing. Pas wanneer deze factoren op elkaar afgestemd zijn, kan sprake zijn van succesvol retentie management.