Sturing en ambitie op een lijn

Tijdens en na organisatie verandering is het blijvende effect voor een belangrijk deel afhankelijk van de sturing. Onze aanpak richt zich op de leidinggevende als mens en op een manier van sturen die bijdraagt aan de ambitie van de organisatie. Door deze op elkaar af te stemmen ontstaat duidelijkheid en een prettige werksfeer waarin de verwachtingen helder zijn.

Sturen op gedrag

Met name in gastvrijheid, is sturen op gedrag essentieel. Het is alleen lastig te beschrijven welk gedrag nou eigenlijk wenselijk is en dat meetbaar te maken. In onze methodiek begeleiden wij managers in het leren herkennen van gedragsindicatoren die passen bij de gastvrijheid. 

Door deze aanpak worden managers zich bewust van houding en gedrag dat past bij de organisatie en hoe ze daar actief op kunnen sturen.

Faciliteren vanuit processen

Een vaak gehoord excuus als het gaat om aandacht voor de klant is tijd en in veel gevallen klopt dit ook. Zeker in een overspannen arbeidsmarkt, personeelstekorten en hoog ziekteverzuim, wordt de druk op medewerkers steeds groter. Het lijkt dan vaak alsof er geen tijd is om gastvrij te zijn.

Wij helpen leidinggevenden met het optimaliseren van de processen en van daaruit de gastvrijheid te faciliteren. Gastvrijheid is namelijk geen extra taak, het is de basis.