Timmeren doe je niet in de keuken

Vanuit dit principe ontwikkelen en realiseren wij vernieuwende werkomgevingen. Ze bieden een werkplek die past bij de werksoort van dat moment en zorgen dat de sociale samenhang bewaard blijft.

Covid-19 heeft een grote invloed gehad op de keuze thuis werken of op kantoor. Alleen een nieuwe indeling of nieuw meubilair leidt niet tot meer tevredenheid of beter samenwerken. Wij kijken naar wat past bij de werksoort en dan kan het best zijn dat voor sommige functies een vaste werkplek een betere oplossing is dan een flexplek. Onze werkomgevingen worden ingericht met oog voor de bouwkundige mogelijkheden van het gebouw en de thema's ontmoeten, inspireren, concentreren en projecten.

iedereen doet mee

Een nieuwe werkomgeving is voor de een een lang gekoesterde wens en voor de ander een forse verandering. Het opgeven van een eigen kamer of zelfs een eigen bureau kan al een hele opgave zijn.

Wij nemen iedereen mee vanaf de start om begrip en draagvlak te creëren. Meenemen betekent niet dat iedereen op alle onderwerpen evenveel inspraak heeft. Te veel goede initiatieven zijn gestrand door continue de bottom-up aanpak te kiezen.

Leidinggevenden hebben vanuit hun voorbeeldfunctie een belangrijke rol in het succes van de nieuwe werkomgeving. Wij bereiden ze voor op de vragen en de weerstand die ze kunnen verwachten. Na afloop zijn ze in staat de medewerkers te helpen werken in de nieuwe omgeving.

wanneer werkt het?

  • Als er een goede balans is tussen open en gesloten ruimten. Open ruimten vergroten de vindbaarheid en de communicatie. Gesloten ruimten bieden privacy en de mogelijkheid om geconcentreerd te werken.
  • De juiste aantallen en typen werkplekken zijn essentieel. Te weinig geeft een gevoel van drukte, te veel nodigt uit om een eigen werkplek te claimen.
  • Regelmatig en professioneel communiceren zorgt voor begrip en draagvlak.
  • Kies voor bewezen technologie, experimenten zijn te vaak reden voor demotivatie, budgetoverschrijding en vertraging.
  • Duidelijkheid boven alles, ook over wat u niet biedt en wees zonodig autoritair over gemaakte keuzes.