Terug naar recente & lopende  opdrachten

Facility

Doorontwikkelen afdeling Facilitair, Services en Huisvesting

De gemeente Groningen heeft haar facilitaire dienstverlening, services en huisvesting (120 locaties) ondergebracht binnen de afdeling FSH.  De doorontwikkeling is gericht op de afstemming tussen de verschillende FSH-disciplines en het voorbereiden van…
Verder lezen

Herinrichten afdeling facilitaire zaken

De gemeente Almere had dringend behoefte aan tijdelijke aansturing van de afdeling Facilitaire Zaken, een afdeling die door een slechte aansturing minder goed functioneerde met medewerkers die zich niet gezien en gehoord voelden.  In zes maanden tijd is…
Verder lezen

Nieuwe werkomgeving provinciehuis

De provincie Overijssel greep de renovatie van het provinciehuis aan om ook een nieuw werkplekconcept te introduceren onder de werknaam TOOL (the other office life). EDO (elektronisch document Overijssel) was de werknaam voor het digitaliseren van de…
Verder lezen

Professionaliseren facilitaire bedrijfsvoering en dienstverlening

Het Trimbos-instituut is een wetenschappelijk kennisinstituut voor mentale gezondheid, alcohol, tabak en drugs. De facilitaire dienstverlening was te ver afgedreven van het primaire proces om de onderzoeksprojecten ongestoord te laten verlopen.  Als…
Verder lezen

Doorontwikkelen werkomgeving provinciehuis

De provincie Drenthe heeft gekozen voor een doorontwikkeling van het huidige concept en niet voor een totale herinrichting. Als adviseur ben ik betrokken bij het ontwikkelen van het werkplekconcept en hoe noodzakelijke gedragsverandering vorm kan…
Verder lezen

Inrichting FM nieuwbouw stadsdeelkantoren

De gemeente Amsterdam had gekozen voor het bouwen van twee nieuwe stadsdeelkantoren en in te richten volgens de principes van Het Nieuwe Werken.  Als projectleider Facility Management was ik nauw betrokken bij de keuzes, financiële consequenties en…
Verder lezen

Verbeteren bedrijfsvoering huisvesting & facilities

Het Horizon College heeft gekozen voor een centraal gestuurde afdeling Huisvesting & Facilities die de dienstverlening verzorgt voor de vier locaties.  Samen met het team heb ik het 'Reisplan H&F' geschreven gericht op de doorontwikkeling naar…
Verder lezen

Doorontwikkelen werkplekconcept stadhuis

De gemeente Oldenzaal vond de werkplekken voor de ruim 300 medewerkers niet meer passen bij de dienstverlening die ze aan haar bewoners en bedrijven wil bieden.  De traditionele cellenstructuur belemmerde de communicatie en vindbaarheid. Ook het…
Verder lezen

Professionaliseren ondersteunende diensten

Onderwijsgroep Noord constateerde dat de versnipperde dienstverlening een belemmering was voor een ongestoord onderwijsproces. De klanttevredenheid op de 23 locaties nam snel af en de roep om ‘het zelf te doen’ nam toe.  Het herstellen van de…
Verder lezen

Realisatie kernsysteem BRAVO

Als projectmanager was ik verantwoordelijk van gunning tot de uiteindelijke oplevering. Samen met de ketenpartijen heb ik uitvoering gegeven aan de testcycli om Basisregistratie Grootschalige Topografie vorm te geven.  Daarbij heb ik de afdeling…
Verder lezen

Implementatie omgevingswet

Als implementatiecoach ondersteun ik gemeenten e.a. bij het invoeren van de Omgevingswet. Ook zorg ik voor de implementatie van nieuwe werkwijzen, nieuwe kerninstrumenten en de dienstverlening. De afstemming in de regio’s is vooral met de gemeentelijke…
Verder lezen