Terug naar Cases
Case

Doorontwikkelen afdeling Facilitair, Services en Huisvesting

De facilitaire dienstverlening, services en huisvesting (120 locaties) waren ondergebracht binnen de afdeling FSH.

De afdeling was onvoldoende betrokken bij strategische huisvestingskeuzes en complexe projecten om optimaal te kunnen adviseren en sturen.

Samen met de teams is een reorganisatieplan opgesteld om de afdeling om te vormen naar een zelfstandige directie. Hierbij is het management opnieuw ingevuld en de afstemming tussen de disciplines verbeterd.

Aanvullend zijn het strategisch huisvestingsplan, de producten- en dienstencatalogus en de dienstverleningsovereenkomst opgeleverd en is de sturing op de uitvoering en financiering van het meerjaren onderhoud geprofessionaliseerd.

LooptijdOktober 2022 - december 2023
ProjectomschrijvingDoorontwikkelen van de afdeling facilitair, services en huisvesting naar een zelfstandige directie binnen het SSC
Onze rolInterim manager
Uitgevoerd doorBert Schuthof
OpdrachtgeverGemeente Groningen

referentie

Willem van der Heide

Directeur

Bert heeft een prestatie van formaat geleverd in de reorganisatie van de facilitaire dienstverlening van Groningen. Ik heb hem leren kennen als een echte vakman, zowel inhoudelijk als in de begeleiding van de teams. Hij heeft er mede voor gezorgd dat de doorontwikkeling van FSH volgens het door hem opgestelde plan 'Deurontwikkelen' succesvol is verlopen. Ik heb veel van Bert geleerd over onderhoudsplannen, strategische huisvesting en werkplekconcepten. Daarnaast hebben we ook veel plezier gehad.

Bert, dank voor de fijne samenwerking, het was een mooie reis.