Terug naar Cases
Case

Doorontwikkelen afdeling Facilitaire Services & Huisvesting

De gemeente Groningen heeft haar facilitaire dienstverlening en huisvesting (meer dan 100 objecten) ondergebracht binnen de afdeling FS&H. 

Het takenpakket van FSH omvat de huisvesting, facilitaire services en de veiligheid op alle locaties. Ook de regierol op de uitbestede dienstverlening van de schoonmaak, catering en printing is binnen FSH ondergebracht.

De doorontwikkeling is gericht op het -waar nodig- verder op elkaar afstemmen van de verschillende FSH-disciplines en het inbesteden van de schoonmaakwerkzaamheden. Parallel hieraan wordt een aantal strategische huisvestingskeuzes voorbereid.

Vervolgens wordt gekeken in hoeverre de huidige organisatorische positionering van FSH nog de meest passende is.

Looptijd Oktober 2022 - April 2023
Projectomschrijving Doorontwikkeling van de afdeling facilitaire services & huisvesting
Onze rol Interim manager
Uitgevoerd door Bert Schuthof
Opdrachtgever Gemeente Groningen