Terug naar Cases
Case

Herinrichten afdeling facilitaire zaken

De gemeente Almere had dringend behoefte aan tijdelijke aansturing van de afdeling Facilitaire Zaken, een afdeling die door een slechte aansturing minder goed functioneerde met medewerkers die zich niet gezien en gehoord voelden. 

In zes maanden tijd is het gelukt om de medewerkers het werkplezier terug te geven en een pad uit te zetten naar een nieuwe toekomstbestendige afdelingsstructuur. Langlopende personele dossiers zijn opgepakt en afgerond, waarbij afscheid nemen van elkaar soms een uitkomst was.  

De afdeling wordt weer gezien als een waardevolle partner met een hoge klantgerichtheid. De wensen en eisen van de organisatie worden dagelijks vertaalt naar goede oplossingen en adviezen zonder het organisatiebelang uit het oog te verliezen. 

Het facilitair contractmanagement is opnieuw ingericht. Organisatorische afspraken, dvo’s en strakke budgetsturing zijn nu vanzelfsprekend. Als laatste is een aantal essentiële en politiek gevoelige aanbestedingstrajecten afgerond. 

Ik heb met een goed gevoel de afdeling overgedragen aan de nieuwe manager FZ. 

LooptijdJuni 2016 – Maart 2018
ProjectomschrijvingHerinrichten en professionaliseren afdeling facilitaire zaken
Onze rolInterim manager
Uitgevoerd doorJan Engberts
OpdrachtgeverGemeente Almere

Referentie

Robert de Vries 

Adjunctdirecteur bedrijfsvoering

Het is Jan gelukt om het werkplezier weer terug te brengen in de afdeling en een bijdrage te leveren aan een herpositionering van de dienst Bedrijfsvoering in het algemeen en de afdeling FZ in het bijzonder. Jan heeft meer gedaan dan ‘ op de winkel passen’. Met passie en gevoel voor hetgeen medewerkers nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren  van Facilitaire Zaken.