Fotoverantwoording

Vrijwel alle foto’s op deze website zijn eigendom van OPTiMUM. Voor het gebruik van foto’s van derden is geprobeerd de rechthebbenden te achterhalen. Mocht u desondanks foto’s tegenkomen waarvan u de rechthebbende bent en u heeft bezwaar tegen het gebruik op de website van OPTiMUM, neem dan contact op via optimum@optimum.nl.